نانوالیاف سلولزی اکسید شده با تمپو یک سوپرجاذب بالقوه زیستی برای تولید پوشک

تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاستة کاتیونی بر ...- نانوالیاف سلولزی اکسید شده با تمپو یک سوپرجاذب بالقوه زیستی برای تولید پوشک ,در این تحقیق، تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاستة کاتیونی بر بهبود ویژگی‏‏های مقاومتی خمیرکاغذ سودا آنتراکینونِ تهیه‏‏شده از ساقة برنجِ پیش‏‏استخراج‏‏‏نشده و پیش‏‏استخراج‏‏‏شده با قلیا، در سیستم ...اصلاح شیمیایی نانوالیاف سلولزی و تاثیرات آن بر آب‌گریزی و ...نانوالیاف سلولزی قابل استخراج از گیاهان چوبی و غیرچوبی شامل مزایایی زیادی همچون دانسیتة کم، قابلیت دسترس‌‌پذیری بالا، زیست‌‌تخریب پذیری، تجدیدپذیری و ویژگی‌های مکانیکی مناسبی در مقایسه با فیبرهای مصنوعی می ...تأثیر کاربرد همزمان نانوالیاف سلولزی و نرمه‌های کاغذسازی ...

هدف این پژوهش، بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ بازیافتی مرکب‌زدایی‌شده با استفاده از کاربرد همزمان نانوفیبرهای سلولزی و نرمه‌های حاصل از پالایش خمیرکاغذ بازیافتی مرکب‌زدایی‌شده به‌همراه یک مادة کاتیونی شامل نشاستۀ ...

تولید نانوالیاف سلولزی از الیاف کاه گندم با استفاده از پیش ...

در این تحقیق، تولید نانوالیاف سلولزی با استفاده از پیش‌تیمار کربوکسیل­دار کردن الیاف کاه گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پسماندهای لیگنوسلولزی مهم و در­ دسترس بررسی شد. در ابتدا خمیرسازی کاه­ گندم به روش سودا ...

تأثیر نانوالیاف سلولز کاتیونی‌شده و نانوالیاف سلولز ...

امروزه استفاده از نانوالیاف سلولز رواج گسترده­ای یافته است. این تحقیق با هدف بررسی عملکرد نانوالیاف سلولز کاتیونی و نانوالیاف سلولز-نشاستۀ کاتیونی انجام گرفت. در این پژوهش، نانوالیاف سلولز در سه سطح (10، 20 و 30 درصد) با ...

بررسی اثر ضدمیکروبی لایه نانوالیاف آلفا سلولزی با پایه ...

Oct 01, 2021·زمینه و هدف: هدف از این تحقیق، تهیه نانو الیاف سلولزی با پایه سبوس گندم به عنوان یک پسماند کشاورزی و ارزیابی اثر ضدمیکروبی آن با آغشته‌سازی داروی سیپروفلوکساسین هیدروکلراید بر روی باکتری استافیلوکوک اورئوس بود.